سهام کرمان

تحلیل تکنیکال سهم کرمان 14 شهریور 1401

تحلیل تکنیکال سهم کرمان 14 شهریور 1401

  سهم به محدوده ی مقاومتی حساس خود نزدیک میشود. که همپوشانی مقاومت های استاتیک و داینامیک و مویینگ اوریج های 200 و 100اهمیت انی حدوده را زیاد تر میکند. با توجه به تابلویی که سهم دارد در تاریخ 2 شهریور حجم مشکوکی در سهم جابه جا شده که ریسک ... ادامه مطلب