اعضای VIP ارز دیجیتال

#معامله گری در 30 دقیقه #BTC

#معامله گری در 30 دقیقه #BTC دوشنبه 3 آبان آپدیت اول: نقاط اصلی تحلیل در تایم فریم 30 دقیقه پیشنهاد اول: خرید در قیمت بالاتر از 63914 تارگت اول 65238 دلار تارگت دوم 66926 دلار   پیشنهاد دوم(در صورت چرخش بازار): فروش در قیمت پایین تر از 61891 تارگت اول ... ادامه مطلب

#معامله گری در 30 دقیقه #ADA

#معامله گری در 30 دقیقه #ADA دوشنبه 3 آبان آپدیت اول: نقاط اصلی تحلیل در تایم فریم 30 دقیقه پیشنهاد اول: خرید در قیمت بالاتر از 2.181 تارگت اول 2.21 دلار تارگت دوم 2.248 دلار پیشنهاد دوم(در صورت چرخش بازار): فروش در قیمت پایین تر از 2.122 تارگت اول 2.092 ... ادامه مطلب

#معامله گری در 30 دقیقه #BNB

#معامله گری در 30 دقیقه #BNB دوشنبه 3 آبان آپدیت اول: نقاط اصلی تحلیل در تایم فریم 30 دقیقه پیشنهاد اول: خرید در قیمت بالاتر از 488.3 تارگت اول 495.9 دلار تارگت دوم 502.7 دلار پیشنهاد دوم(در صورت چرخش بازار): فروش در قیمت پایین تر از 477.4 تارگت اول 472 ... ادامه مطلب

#معامله گری در 30 دقیقه #DOGE

#معامله گری در 30 دقیقه #DOGE دوشنبه 3 آبان آپدیت اول: نقاط اصلی تحلیل در تایم فریم 30 دقیقه پیشنهاد اول: خرید در قیمت بالاتر از 0.2643 تارگت اول 0.2720 دلار تارگت دوم 0.2828 دلار پیشنهاد دوم(در صورت چرخش بازار): فروش در قیمت پایین تر از 0.2588 تارگت اول 0.2522 ... ادامه مطلب

#معامله گری در 30 دقیقه #ETH

#معامله گری در 30 دقیقه #ETH دوشنبه 3 آبان آپدیت اول: نقاط اصلی تحلیل در تایم فریم 30 دقیقه پیشنهاد اول: خرید در قیمت بالاتر از 4191.70 تارگت اول 4269 دلار تارگت دوم 4375 دلار پیشنهاد دوم(در صورت چرخش بازار): فروش در قیمت پایین تر از 4052 تارگت اول 3952 ... ادامه مطلب