تحلیل رایگان روزانه 10رمز ارز 16 بهمن 1399

تحلیل رایگان روزانه رمزارزها 21 بهمن 1399

تحلیل تکنیکال روزانه : اتریوم(Ethereum) ، لایت کوین(Litecoin) ، ریپل(Ripple’s XRP)

Ethereum

Ethereum روز دوشنبه رالی8.51٪ را طی کرد. افت 3.84٪ در روز باعث شد، اتریوم روز را با قیمت 1،752.98 دلار به پایان برساند.

می شه گفت شروعی با نوسان زیاد در اون روز برای اتریوم بود، اتریوم قبل از شروع روند خودش، در اوایل صبح دیروز با افت قیمت 1.565.98 دلار روبرو شد.

Ethereum که از اولین سطح اصلی حمایت در 1،507 دلار تصحیح شده بود ، تا اواخر بعد از ظهر به بالاترین سطح خودش صعود کرد و با یک نوسان جدید به قیمت 1،780.00 دلار رسید.

Ethereum اولین سطح مقاومت کلیدی را در 1،709 دلار شکست تا در محدوده 1800 $ قرار بگیره.
این احتمال داده شده بود که اتریوم خودش رو قبل از اینکه روز را در سطح 1،750 دلار قرار بده ، برای اولین بار در اولین سطح مقاومت کلیدی سقوط کنه.

در زمان نوشتن این تحلیل ، Ethereum با 0.60٪ افزایش به 1763.46 دلار رسید. با شروع رالی روز ، Ethereum سقوط کرد و به کمترین قیمت 1750.47 دلار رسید و قبل از آن به بالاترین سطح یعنی 1،764.0 $ رسید.

Ethereum در اوایل، سطح اصلی حمایت و مقاومت را بدون آزمایش رها کرد.

نمودار روزانه اتریوم

نمودار روزانه اتریوم

برای روز پیش رو چه انتظاری داریم :

Ethereum برای حمایت از دوام در اولین سطح مقاومت کلیدی 1833 دلار باید از سقوط سطح محوری در 1700 دلار جلوگیری کند.
برای رسیدن به سطح 1800 دلار، حمایت از بازار گسترده مورد نیاز است.
با جلوگیری از رالی صعودی رمزنگاری ، اولین سطح مقاومت کلیدی احتمالاً صعودی خواهد بود.

در صورت رالی صعودی رمزنگاری ، Ethereum می تواند مقاومت را در 1900 دلار قبل از هرگونه عقب نشینی آزمایش کند. دومین سطح مقاومت عمده 1914 دلار است.

عدم جلوگیری از سقوط محور 1700 دلاری ، اولین سطح حمایت اصلی را با قیمت 1،619 دلار به نمایش می گذارد.

با این حال ، با جلوگیری از فروش گسترده ، Ethereum باید از سطح زیر 1600 دلار جلوگیری کند. دومین سطح حمایت کلیدی 1.486 دلار است.

نگاهی به اندیکاتورهای تکنیکال :

اولین سطح پشتیبانی عمده: 1،619 دلار
سطح محوری: 1700 دلار
اولین سطح مقاومت عمده: 1،833
سطح برگشتی FIB 23.6% : $1,367
سطح برگشتی FIB 38.2% : 1،121 $
سطح برگشتی FIB 62٪: $724

 

Litecoin(لایت کوین)

Litecoin روز دوشنبه 10.99 درصد جهش کرد. با برگشت 3.22٪ ضرر نسبت به روز یکشنبه ، Litecoin روز را با قیمت 167.63 دلار به پایان رسوند.
این هم شروع یک رالی برای روز بود. Litecoin قبل از این اقدام در اوایل صبح روز گذشته 147.98 دلار پایین آمد.
Litecoin در حالی که از اولین سطح حمایت کلیدی در 145.02 دلار پاک شده بود ، پشتیبانی خود را در FIB 23.6٪ از 148 دلار به دست آورد.
در اواخر صبح با به دست آوردن حمایت ، Litecoin قبل از کاهش قیمت ، تا آخرین ساعت بالاترین قیمت روزانه خودش 169.48 دلار افزایش پیدا کرد.
Litecoin اولین سطح مقاومت کلیدی را با 157.18 دلار و سطح دوم مقاومت عمده را با 163.42 دلار شکست.
علی رغم عقب نشینی دیررس ، Litecoin از سقوط در سطح دوم مقاومت کلیدی جلوگیری کرد.
در زمان نوشتن این تحلیل ، Litecoin با 0.42٪ افزایش به 168.33 دلار رسید. در شروع روند صعودی در صبح زود شاهد افزایش Litecoin از کمتر از 167.48 دلار به بالاترین سطح 168.74 دلار بودیم.
Litecoin در شروع روند خودش سطح حمایت کلیدی و مقاومت را آزمایش نکرد.

نمودار روزانه لایت کوین

نمودار روزانه لایت کوین

برای روز پیش رو چه انتظاراتی خواهیم داشت:

Litecoin برای حمایت از روند اجرای مقاومتف در مقاومت اصلی 175.41 دلار باید از سقوط سطح 161.70 دلار جلوگیری کند.
برای اینکه Litecoin از بالاترین قیمت روز دوشنبه یعنی 169.48 دلار حمایت کند، پشتیبانی از بازار گسترده تر مورد نیاز است.
با جلوگیری از رالی گسترده رمزنگاری ، اولین سطح مقاومت کلیدی احتمالاً صعودی خواهد بود.
در صورت شکست طولانی تر ، Litecoin می تواند مقاومت خود را با قیمت 190 دلار قبل از هرگونه بازگشت ارز آزمایش کند. دومین سطح مقاومت کلیدی183.20 دلار است.
عدم جلوگیری از سقوط سطح محوری 161.70 دلار و اولین سطح حمایت اصلی را با 153.91 دلار آزمایش می کند.
با جلوگیری از فروش گسترده ، Litecoin باید از زیر 150 دلار و FIB 23.6 ،
20/148 دلار جلوگیری کند. دومین سطح حمایت کلیدی 140.20 دلار است.

نگاهی به اندیکاتورهای تکنیکال :

اولین سطح پشتیبانی عمده: 153.91 دلار
سطح محوری: 161.70 دلار
اولین سطح مقاومت عمده: 175.41 دلار
سطح برگشتی FIB 23.6 ٪: $148
سطح بازآفرینی FIB 38.2 ٪: $125
سطح بازآفرینی FIB62 ٪: $87

 

Ripple’s XRP(ریپل)

Ripple’s XRP روز دوشنبه را با روند صعودی و قیمت 7.79٪ شروع کرد. با تغییر قیمت 5.48 درصدی از روز یکشنبه ، Ripple’s XRP روز را با قیمت 0.45193 دلار به پایان رسوند.

Ripple’s XRP با پیگیری بازار گسترده تر و قبل از شروع حرکت خودش، در اوایل صبح با افت 0.41347 دلار سقوط کرد.

Ripple’s XRP که از 38.2 FIB ، قیمت 4070/0دلار و اولین سطح حمایت اصلی 0.3908 دلار پشتیبانی رو انجام می داد، تا اوایل بعد از ظهر با بالاترین قیمت 0.4700 دلار افزایش پیدا کرد.
Ripple’s XRP قبل از عقب نشینی به سطح 0.44 دلار، اولین مقاومت کلیدی را در قیمت 0.4500 دلار شکست.

با این حال ، Ripple’s XRP با به دست آوردن پشتیبانی دیررس ، اولین سطح مقاومت کلیدی را پشت سر گذاشت و روز را در سطح 0.45 دلار به پایان رساند.

در زمان نوشتن این تحلیل ، Ripple’s XRP با 0.51٪ افزایش به 0.45423 دلار رسیده. با شروع صعودی روز ، Ripple’s XRP از کمترین قیمت یعنی0.45194 دلار به 0.45557 دلار رسید.

Ripple’s XRP در شروع کار خودش، سطح اصلی حمایت و مقاومت را بدون آزمایش رها کرد.

نمودار روزانه ریپل

نمودار روزانه ریپل

برای روز پیش رو چه انتظاری باید داشته باشیم :

Ripple’s XRP برای پایین آوردن سطح محوری 0.4451 دلار جلوگیری خواهد کرد تا اولین سطح مقاومت اصلی یعنی قیمت 0.4768 دلار را به دست بیاره.

برای اینکه Ripple’s XRP بتواند به سطح 0.47 دلار برسد ، پشتیبانی از بازار گسترده تر مورد نیاز است.

با جلوگیری از رالی رمزنگاری شده دیگر ، اولین سطح مقاومت و مقاومت کلیدی0.48 دلار و احتمالاً صعودی خواهد بود.

در صورت افزایش طولانی تر ، Ripple’s XRP می تواند مقاومت را در 0.50 دلار قبل از هرگونه عقب نشینی آزمایش کند. دومین سطح مقاومت کلیدی 0.5017 دلار است.

عدم جلوگیری از سقوط نرخ 0.4451 دلار ، اولین سطح حمایت اصلی را با 0.4203 دلار به نمایش می گذارد.

با محرومیت از فروش گسترده ، Ripple’s XRP باید از دومین سطح حمایت اصلی 0.3886 دلار جلوگیری کند از FIB38.2 ٪ و قیمت 0.4070 دلار باید هر گونه روند نزولی را در روز محدود کند.

نگاهی به اندیکاتورهای تکنیکال :

اولین سطح حمایت کلیدی : 0.4203 دلار
سطح : 0.4451 دلار
اولین مقاومت کلیدی : 0.4768 دلار
سطح بازآفرینی FIB23.6٪ : $0.6274
سطح برگشتی FIB38.2٪ : $0.5285
سطح برگشتی FIB62٪: $0.3687

“نظرات و تحلیل های بیان شده صرفاً  نظرات منبع می باشد و منعکس کننده نظرات مجموعه آلند نمی باشد. هر حرکت سرمایه گذاری و تجاری شامل ریسک هم خواهد بود، هنگام تصمیم گیری باید تحقیقات خود را انجام دهید، و طبق تلیل های خود پیش بروید“

ارائه شده توسط تیم تحلیلی دارا صدهزاری

منبع : fxempire

2 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *